Kaavoitus

Sijainti

Noitatunturin Golden Peaks alueelle tuleva ympärivuotinen matkailukeskus on suunniteltu lähes rakentamattomalle alueelle, joka rajoittuu etelärajaltaan Pyhä-Luosto kansallispuistoon, lännessä Kiimaselän kaava-alueeseen, idässä olemassa olevaan Pyhätunturin matkailukeskuksen alueelle ja pohjoisessa pääosin Luostotien pohjoispuolella virtaavaan Rajaojaan.

Taustaa

Pyhätunturin matkailualueen kehittäminen sai vauhtia vuoden 2000 alussa, kun Kanadalainen suunnittelutoimisto Ecosign ryhtyi laatimaan matkailukeskussuunnitelmaa yleiskaavatyön pohjaksi. Suunnittelutyö käsitti koko etelä- ja pohjoispuolisen rinne - ja kaava-alueiden uudelleen suunnittelun. Tarkoituksena oli kehittää ja luoda kaavoitukselliset puitteet nykyaikaiselle kansainväliselle matkailukeskukselle Pyhä-Luoston alueelle.

Kaavoituksen lähtökohtana on ollut säilyttää luonnonkauniit alueet koskemattömina, kuten alueen keskellä jäävä 128 hehtaarin keskuspuisto. Rakentamistehokkuudesta on valtaosa varattu keskusalueelle, joka sijaitsee optimaalisessa sijainnissa huomioonottaen tulevien rinnetoimintojen sijoittumisen. Kehämäisesti rakennustehokkuus laskee alueen laidoille mentäessä, jossa se on normaalia loma-asuntotehokkuutta.

Alueen halki kulkevat kävely, hiihto ja moottrikelkkareitit ovat suunniteltu huomioon ottaen alueen tulevat matkailijat, lähes jokaisesta tonttialueelta on alle kivenheitto merkitylle reitille.

Perusta

Pyhätunturin luoteispuolen asemakaavoitukselle loi perustan Suomen Merkkitavara Oy, joka vuonna 2001- 2004 hankki omistukseensa 15 tilaa pinta-alaltaan yhteensä n. 332 hehtaaria. Tiloista on muodostettu ostamisen yhteydessä omia kiinteistöyhtiöitä joita hallinnoi vuonna 2002 perustettu kiinteistökehitysyhtiö Noitatunturi Oy. Kiinteistökehitysyhtiön tehtävänä on ollut yhteystahona kaavoittajan, kunnan, maanomistajien ja muiden kaavaan liittyvien henkilöiden ja yritysten välillä.

Yleiskaava

Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3 Pyhän matkailukeskuksen alueen yleiskaavan muutos on aloitettu vuonna 2002 ja se käsittää kokonaisuudessaan 25 km2 ja se hyväksyttiin 10.11.2005. Yleiskaavalle on luonut puitteet vuosituhannen alussa aloitettu maakuntakaavan muuttaminen joka hyväksyttiin Lapin liiton valtuustossa 20.5.2003 ja se vahvistettiin ympäristöministeriössä 26.10.2004.

Asemakaava

Pyhätunturin asemakaava, osa-alueen B kaavamuutos aloitettiin vuonna 2003 ja käsitti aluksi Noitatunturin hallinnoimat 332 hehtaaria, mutta matkan varrella alueen muut omistajat ovat liittyneet mukaan ja alue laajeni 687 hehtaariin. Alueella on yhteensä 41 maanomistuksellisesti eri tilaa. Noitatunturi Oy on vetänyt kaavoitusprojektia sekä teettänyt erinäisiä suunnitelmia, selvityksiä ja laskelmia asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen maanomistajat ovat maksaneet suoraan kaavoituksesta syntyneet kulut ja maksut tulevien rakennusoikeusneliöiden suhteessa. Lisäksi Noitatunturi Oy on omalla kustannuksellaan kaikkien eduksi teettänyt alueelle katu, vesi-ja viemäröintisuunnitelman sekä lukuisan joukon muita suunnitelmia ja mallinnoksia alueesta. Yhtiö on käyttänyt 2001-2010 hankkeen aikana jatkuvasti ulkopuolisia konsultteja ja yrityksiä, jotta kaavahanke saataisiin tehtyä valmiiksi ja päästäisiin jatkokehittämään aluetta konkreettisilla toimilla.

Asemakaava alueella on vahvistettu ns. Ylämaankiepin ja Suopunkikadun alue. Ns. Noitatunturintien  kaava, joka käsittää myös golfkenttäalueen on hyväksytty valtuustossa,mutta kaava ei ole saanut lainvoimaa vireillä olevan kaavavalituksen vuoksi. Muu kaava-alue etenee vaiheittain ja vahvistuu osa-alueittain vuonna 2010-2014.